مراحل کار

آگاهی از نیازها و نقطه نظرات مشتری

در این مرحله موارد زیر مشخص می شوند.

تعداد و انواع محصولاتی که در استند قرار می گیرند.

وزن و ابعاد هندسی محصولات

تعداد استندهای مورد نیاز و بودجه در نظر گرفته شده

فروشگاه هایی که استند در آنجا استفاده می شود.

محل قرار گرفتن استند در فروشگاه

محاسبات مهندسی و طراحی مکانیکی

در این مرحله با داشتن داده هایی مثل وزن و تعداد محصولات، ویژگی هایی نظیر جنس و ابعاد یک سازه ایستا و مقاوم از نظر مکانیکی مشخص می شود.

طراحی استند

این مرحله شامل دو بخش طراحی مقاومتی اجزا و طراحی فرم و نما می باشد که در واقع طراحی صنعتی محسوب می شود. شکل و نمای هندسی استند در طی مراحل طراحی اولیه و طراحی CAD مشخص میشود

می توان گفت که طراحی مهمترین مرحله کار می باشد. هزینه و زمان تولید، کیفیت نهایی محصول از ویژگیهایی است که سرنوشت آنها در مرحله طراحی رقم می خورد.

نمونه سازی

نمونه سازی پیش از تولید انبوه امکان بررسی استند را در شرایط استفاده عملی فراهم می سازد. باید در نظر داشت در بسیاری از موارد فرایند ساخت نمونه با فرایندی که برای تولید آن

در نظر گرفته می شود متفاوت خواهد بود.

ساخت استند

تولید یک استند ممکن است با فرایندهای مختلفی امکان پذیر باشد که هر کدام زمان وهزینه متفاوتی دارند. انتخاب بهینه فرایند تولید بسیار مهم است تا کیفیت ،سرعت تولید وهزینه در راستای نیازهای مشتری باشد.

 

استند کالایی است که در ساخت آن از دانش تبلیغات در کنار دانش فنی بهره گرفته می شود تا اثر بخشی طراحی و نمای آن با ساخت خوب و هزینه مناسب کامل شود.