محصولات / محصولات ارگونومیک / زیر مانیتوری / زیرمانیتوری بیمارستان ابن سینا /
نام محصول: زیرمانیتوری بیمارستان ابن سینا
کد:
قیمت:تماس بگیرید
توضیح: زیرمانیتوری ثابت با لوگوی اختصاصی بیمارستان ابن سینا
گالری عکس محصول: